Verzekeringskeuring

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)/ Hypotheek en levensverzekering

Voor een af te sluiten verzekering kan het noodzakelijk zijn om een medische keuring te laten verrichten.

De procedure

De keuring bestaat meestal uit:

- gezondheidsverklaring: zelf invullen, formulier ontvangen via de verzekering

- gesprek met de arts

- lichamelijk onderzoek

- urine-  en bloedonderzoek

Wij zenden het rapport naar de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij. De medisch adviseur beoordeelt de bevindingen op inhoudelijke grond. De keurend arts heeft dus alleen een signalerende functie.

Wat moet u meenemen naar de keuring?

- urine

- formulieren met ingevulde gezondheidsverklaring

- legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart)

- bril

- uw eventuele medicijnen

De kosten

De kosten voor deze keuring zijn voor rekening van de verzekeringsmaatschappij.