Assistente en praktijkondersteuning

De praktijkassistente is de rechterhand van de huisarts. Zij verzorgt het eerste contact en de planning van de agenda. Bij de assistente kunt u terecht voor:

 • verbinden van wonden en verwijderen van hechtingen;
 • bloedprikken;
 • onderzoek van urine en bloed;
 • geven van injecties;
 • uitspuiten van de oren;
 • bloeddruk meten, longfunctietesten, gehoortesten en diabetescontrole;
 • algemene adviezen en informatiefolders;
 • vragen over verwijskaarten, recepten en machtigingen;
 • zwangerschapstesten (NB niet kosteloos);
 • maken van hartfilmpjes;
 • zwangerschapscontroles;
 • het privacyreglement en de klachtenregeling van de praktijk;

Binnen huisartspraktijk De Noord is Jennie Havelaar-Nijenhuis in dienst als praktijk-ondersteuner.  Jennie werkt op maandag en dinsdag.  Als praktijkondersteuner houdt Jennie spreekuur voor patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk en longemfyseem. Verder kunt u bij Jennie terecht voor het stoppen-met rokenprogramma. Tevens coördineert Jennie de zorg voor ouderen waaronder ook coördinatie van zorg indien sprake is van dementie.

Naast het houden van spreekuur en het doen van visites heeft Jennie managementondersteunende taken binnen HAGRO Urk-1. Zij organiseert overleg met andere medische disciplines en bereidt vergaderingen van de HAGRO voor.